Triển vọng giá của Dow Jones: Boeing sẽ làm suy yếu chỉ số hơn nữa, hỗ trợ mắt

Nếu bạn đang đọc điều này thì gần như rõ ràng rằng bạn khá am hiểu về Chỉ số giá của Dow Jones: Boeing để làm suy yếu chỉ số hỗ trợ thêm. Bạn đã đọc các bài viết trước của tôi giải thích cách các mối tương quan ngắn hạn và thị trường tăng trưởng hoạt động và bạn hiểu rất rõ những điều này.

Vâng, bạn vừa thực hiện một số động tác thông minh bằng cách đọc bài viết này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ có thể dự đoán chỉ số thị trường chứng khoán này sẽ phản ứng như thế nào trong tương lai.

Vâng, Dow Jones khá chính xác và đó là lý do tại sao nhiều người sử dụng chỉ số này để hiểu cách các dữ liệu trong quá khứ đã được các nhà đầu tư diễn giải. Tuy nhiên, người ta phải luôn cảnh giác với thông tin mới ra khỏi thị trường, đặc biệt nếu thông tin đó có nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn sẽ bị phá vỡ.

Chúng ta hãy xem xét kịch bản hiện tại: nếu chúng ta thấy rằng Chỉ số giá của Dow Jones: Chỉ số Boeing đến Undermine là trên 500, điều đó có nghĩa là Boeing bị định giá quá cao, phải không? Vâng, có và không.

Trước hết, chỉ số thị trường chứng khoán được cho là sẽ cho bạn một ý tưởng về việc định giá công ty. Nó giống như xem hiệu suất của một đội bóng trong bóng đá.

Bạn không thể chỉ nhìn thấy cổ phiếu đô la mà bạn muốn đầu tư. Điều bạn cần xem là nhóm có hoạt động tốt hay không.

Bạn cũng cần phải xem liệu nhóm có hoạt động tốt hay không. Mặt khác, Dow Jones chỉ cho bạn biết mức độ lợi nhuận của doanh nghiệp chứ không phải hiệu suất của nó.

Một chỉ số thị trường chứng khoán như Dow Jones chỉ cho bạn biết về hiệu suất của tổ chức trong quá khứ. Nó không cho bạn biết về tiềm năng trong tương lai của công ty cụ thể đó.

Đây là lý do tại sao nó hoàn toàn vô giá trị như một công cụ để đưa ra quyết định. Dow Jones giống như xem đội bóng bên lề trong khi bạn phải đưa ra quyết định phải làm gì.

Vì vậy, thay vì sử dụng chỉ số để có thêm kiến ​​thức về một công ty cụ thể và về lĩnh vực tài chính nói chung, bạn nên tiếp tục dựa vào các xu hướng lịch sử được cung cấp bởi các chuyên gia trên thị trường. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng quyết định mua cổ phiếu nào.

Điểm mấu chốt của vấn đề này là bạn phải luôn luôn để mắt đến những thay đổi và bạn nên luôn cố gắng đánh giá thông tin mới đến từ thị trường và hành động phù hợp. Nếu bạn không làm như vậy, thì bạn không bao giờ nên đi đến kết luận mà nên chờ thêm thông tin trước khi tiến lên với chiến lược đầu tư của mình.

Đó là tất cả những gì tôi phải nói về Chỉ số giá của Dow Jones: Chỉ số Boeing làm suy yếu. Hi vọng điêu nay co ich.