basis point là gì

Để hiểu điểm cơ bản trong giao dịch Forex, bạn phải hiểu tiền tệ là gì. Một loại tiền tệ là một đơn vị giá trị được tiêu chuẩn hóa có thể được trao đổi giữa các quốc gia. Những loại tiền tệ có giá trị theo vị thế quốc tế của họ.

Mỗi quốc gia đặt tỷ lệ tham chiếu riêng và một số quốc gia có thể thay đổi giá trong cùng một định dạng. Với tất cả những gì đã nói, điều quan trọng là phải biết chi tiết về các điểm tham chiếu được sử dụng bởi các quốc gia khác nhau để đặt tiền tệ quốc gia cũng như nội tệ của họ.

Giá trị của một loại tiền dựa trên một số gọi là điểm tham chiếu. Điểm tham chiếu này bằng một phần trăm của toàn bộ giá trị tiền tệ basis point là gì. Có các điểm tham chiếu khác nhau được sử dụng ở các quốc gia khác nhau. Ví dụ: nếu điểm tham chiếu cho một quốc gia là USD, điểm tham chiếu cho một quốc gia khác có thể được chốt so với đồng đô la Canada hoặc bảng Anh.

Một người không quen thuộc với giao dịch Forex có thể khó tính được tỷ lệ này. Tuy nhiên, mọi người đều dễ dàng tính toán nếu họ sử dụng máy tính trực tuyến. Để làm điều này, bạn chỉ cần nhập ngoại tệ của quốc gia bạn muốn chuyển đổi thành tiền tệ của quốc gia bạn muốn chuyển đổi sang. Sau đó nhập tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ.

Sau đó, bạn sẽ có một hướng dẫn về cách so sánh hai loại tiền tệ và nếu loại tiền bạn đang chuyển đổi có giá trị hơn rất nhiều so với loại tiền bạn đang trao đổi. Có rất nhiều máy tính Forex có sẵn trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để tìm ra số lượng tiền tệ. Bạn chỉ cần nhập hai loại tiền bạn muốn so sánh. Sau khi bạn nhập các giá trị, bạn sẽ được cung cấp giá trị của các loại tiền bạn đã nhập.

Để tính điểm cơ bản trong giao dịch Forex, bạn cần nhân hai giá trị. Ví dụ: nếu bạn nhập hai giá trị bằng đồng đô la, hãy nhân chúng với 100. Việc tính toán sẽ diễn ra trên máy tính của bạn và sẽ cung cấp cho bạn giá trị của tiền tệ dưới dạng phần trăm.

Điều rất quan trọng để hiểu sự khác biệt giữa điểm cơ bản và giá đóng cửa. Một điểm cơ bản được sử dụng để xác định tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ trong khi giá đóng cửa là giá trị đóng cửa của một loại tiền tệ tại thời điểm trao đổi.

Để tính điểm cơ bản trong giao dịch Forex, bạn nên biết loại tiền của quốc gia bạn muốn chuyển đổi và sau đó chuyển đổi sang loại tiền của quốc gia bạn muốn chuyển đổi. Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều máy tính trực tuyến sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cần thiết để tính toán.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group